Školení řidičů

Nabízíme školení pro zvyšování odborné způsobilosti řidičů silničních vozidel:

Školení držitelů profesních průkazů probíhá v akreditovaném školícím středisku v Zábřehu.